Kodukord

 

METSAKUURORTI PUHKEKESKUSE MAJAKORD JA ÜLDREEGLID

 

Sisseregistreerimine alates 15.00 ja väljaregistreerimine 12.00 (võimalusel ja kokkuleppel saab ka hiljem)

 

KÜLALISTE KODUKORD JA ÜLDREEGLID

 

1. Puhkemaja ruumid palume üle anda korrastatult ruumide kasutamisele eelnenud seisukorras, sealhulgas palume pesta kõik kasutatud nõud, potid ja pannid

2) Puhkemaja siseruumides ei käida välisjalanõudega

3) Kraanikaussi ja wc-sse ei visata asju, mis võivad ummistust tekitada

4) Puhkemaja territooriumile ei visata prügi (taara, suitsukonid jne). Külastaja koristab enda järel tekitatud prügi üürileandja poolt paigutatud prügikastidesse

5) Külastaja suhtub heaperemehelikult kasutusse antud puhkemaja varasse ning kasutab puhkemaja ruume, mööblit ja nõusid vastavalt nende kasutusotstarbele. Reeglite rikkumisel on üürileandjal õigus nõuda trahvi. Külastaja vastutab ka kõikide temaga kaasas olevate inimeste tegude eest. Kui keegi seltskonnast tekitab rendileandjale kahju, siis vastutab külastaja

6) Lemmikloomad on puhkekeskuse territooriumile lubatud eelneva kokkuleppe alusel eeldusel, et lemmiklooma, tema järelt koristamise ja tema tekitatud kahju eest vastutab külastaja. Lemmikloomal pole lubatud viibida pehmel mööblil (diivan, voodi)

7) Puhkemajas viibivate külaliste arv ei tohi ületada broneerimisel kokkulepitud inimeste arvu

8) Ilma kokkuleppeta on kinnistule treilerite, haagiselamute ja telkide paigutamine keelatud

9) Territooriumil on tiik, mis on piireteta ja selle kasutamise eest vastutab külastaja. Vettehüpped on keelatud. Alkoholijoobes ujumine on keelatud

10) Ihuvajaduste rahuldamine selleks mitte ette nähtud kohtadesse on keelatud

11) Ürituse kontrolli alt väljumisel, vandalism, korrale mitte allumine või muu selline tegevus annab rendileandja esindajale õiguse üritus koheselt lõpetada (ilma tagasimakseid tegemata)

12) Öörahu õuealal alates 00.00 – 8.00, et mitte segada teisi puhkekeskuse puhkajaid. Kui olete broneerinud mõlemad puhkemajad, siis eelneval kokkuleppel võib õuealal viiskalt edasi viibida (lärmamine, vali muusika jne ei ole lubatud)

 

TULEOHUTUS

 

1) Puhkemajas on suitsetamine KEELATUD! Suitsetamine on lubatud terrassil ja õuealal

2) Kaminas on keelatud  põletada pakendeid jms prügi

3) Puhkemajas on keelatud jätta põlevad küünlaid järelvalveta (kasutada tohib ainult majas olevaid klaasümbrises küünlaid)

4) Grillimise juures tuleb kindlasti tagada pidev järelvalve ning pärast grillseadme kasutamist tuleb sütel lasta täielikult ära põleda või kustutada need veega

5) Lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ette nähtud lõkkeplatsil ja eelneval kokkuleppel. Kindlasti tuleb  tagada lõkkel pidev järelvalve ning pärast lõkke kasutamist tuleb tulekoldel lasta täielikult ära põleda või kustutada need veega. Lõkkesse ei tohi visata pakendeid, taarat, fooliumi jms prügi

6) Ilutulestikku või muud pürotehnikat kasutamine puhkekeskuse territooriumil keelatud

7) Tulekahju korral teavitage koheselt häirekeskust numbril 112 ja rendileandjat : +372 55589598

8) Kui põlengut ei õnnestu iseseisvalt likvideerida, sulgege aknad, väljuge toast, sulgege uks ja minge lähima väljapääsuni

 

SAUNAMAJA KODUKORD

 

1) Saunas on vihtlemine lubatud

2) Saunas ei ole lubatud kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid kehahooldusvahendeid

3) Saunas kasuta leili viskamiseks vaid kuuma vett (õlide jms vette lisamine keelatud)

4) Palun võta kaasa oma rätik

5) Lahkumisel veendu, et oled kaasa võtnud enda isiklikud asjad

 

TÜNNISAUNA KASUTAMISE KODUKORD

 

1) Lastel tünnisauna kasutamine lubatud vaid täiskasvanu valve all

2) Rangelt on keelatud vette hüppamine ja tünnisauna kasutamine alkoholijoobes

 

 

METSAKUURORTI PUHKEKESKUS ON KOHUSTATUD:

 

1) Korraldama võtmete üleandmise kokkulepitud ajal

2) Hoidma ettemakstud broneeringuid

 

 

 

 

Oleme tänulikud kui käitute Metsakuurorti puhkekeskuse territooriumil heaperemehelikult ja peate kodukorrast kinni!

 

 

Broneerimiseks helista või kirjuta meile!